Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Μεταβίβαση ποσοστού από Δ. Βαράγκη

Στις 16.1.2010, ο κ. Δημήτριος Βαράγκης, που κατείχε ποσοστό 40,233% της Βαράγκης προχώρησε στη διάθεση ποσοστού 26,145% στην ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε., που αποτελεί νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από αυτόν.

Βαράγκης: Μεταβίβαση ποσοστού από Δ. Βαράγκη
Στις 16.1.2010, ο κ. Δημήτριος Βαράγκης, που κατείχε ποσοστό 40,233% της Βαράγκης προχώρησε στη διάθεση 1.688.766 μετοχών ήτοι ποσοστό 26,145% στην ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ -ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε., που αποτελεί νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από αυτόν.
 
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συναλλαγής, μεταβλήθηκε ο τρόπος συμμετοχής του κ. Δημητρίου Βαράγκη στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στην εταιρία.
 
Πλέον, ο κ. Δημήτριος Βαράγκης κατέχει άμεσα ποσοστό 14,043% και μέσω της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ - ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.  ποσοστό 26.145% (40,188% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) της εταιρίας.

Σημειώνεται δε ότι πριν την ως άνω συναλλαγή η ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ - ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε. δεν κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v