Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΣΥΜΒ: Ειδικός διαπραγματευτής η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. του Χ.Α., με απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α "Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ".

ΕΣΥΜΒ: Ειδικός διαπραγματευτής η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. του Χ.Α., με την από 4/2/2010 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α "Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ έχει συνάψει σύμβαση με τους μετόχους της Εκδότριας, κ.κ Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση των μετόχων να συνάπτουν συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v