Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβέρης: Φορολογική επιβάρυνση 202.041 € το 2009

Η Βαρβέρης γνωστοποιεί ότι την 19/2/2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007 & 2008 και η συνολική επιβάρυνση φόρων επί λογιστικών διαφορών ανήλθε σε 402.041 ευρώ.

Βαρβέρης: Φορολογική επιβάρυνση 202.041 € το 2009
Η Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" target="_blank">Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" target="_blank">Moda Bagno (ΚΟ) - ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ" href="http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=258" target="_blank">Βαρβέρης γνωστοποιεί ότι την 19/2/2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007 & 2008 και η συνολική επιβάρυνση φόρων επί λογιστικών διαφορών ανήλθε σε 402.041 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους 1/1-31/12/2008 & 1/1-30/9/2009 είχε γίνει πρόβλεψη για 200.000 & 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το ποσόν της διαφοράς ευρώ 202.041, από την πρόβλεψη ως είχε την 31/12/2008, επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1-31/12/2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v