Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Υπέγραψε σύμβαση για οδικό άξονα Ακτίου

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι σήμερα, 16 Μαρτίου υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Kατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Αξονα Βορρά -Νότου».

ΑΕΓΕΚ: Υπέγραψε σύμβαση για οδικό άξονα Ακτίου
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι σήμερα, 16 Μαρτίου 2010, υπεγράφη από τη συγγενή εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%), η σύμβαση για το έργο «Kατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Αξονα Βορρά -Νότου. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+500».

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 84.567.842,89 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του τμήματος της αρτηρίας που συνδέει το Άκτιο με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Βορρά-Νότου (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) συνολικού μήκους 22,5 χλμ. περίπου, από τη Χ.Θ. 0+000 μέχρι τη Χ.Θ. 22+500.

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ΓΓΔΕ/ ΕΥΔΕ/ ΜΕΔΕ και ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v