Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως 10%

Την αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου εντός 12μηνου με κατώτατη τιμή τα 0,60 ευρώ και ανώτατη τα 2 ευρώ αποφάσισε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Μπουτάρης (29/6/2004).

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως 10%
Την αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2004 με απαρτία 42,40%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η γενική συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Η αγορά των ιδίων μετοχών έχει προγραμματιστεί εντός δωδεκαμήνου, ενώ όσον αφορά στο εύρος η κατώτατη τιμή ορίστηκε στα 0,60 ευρώ και η ανώτατη στα 2 ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.

Επίσης, η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003, αλλά και τις ενοποιημένες, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Παράλληλα, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2003, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, ενώ εκλέχθηκε η ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου ως τακτικός ελεγκτής και η ορκωτός ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία - Δρομπάκη ως αναπληρώτριά της, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 1/1/2004 έως 31/12/2004 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Τέλος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μπουτάρης εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v