Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στα 100.878 ευρώ η έκτακτη εισφορά

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων, 2010, θα ανέλθει στο ποσό των 100.878,23 ευρώ για την εταιρία και τον Όμιλο.

Ευρωσύμβουλοι: Στα 100.878 ευρώ η έκτακτη εισφορά
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει, στο ποσό των 100.878,23 ευρώ για την εταιρία και τον Όμιλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., και θα επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Χρήσης 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v