Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Aπόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10%, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Φιερατέξ.

Φιερατέξ: Aπόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10%, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Φιερατέξ.

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμαχίων (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 29/06/2011 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Τέλος, αποφάσισε την μεταφορά ποσού 480.263,16 ευρώ από τον λογαριασμό "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων" στον λογαριασμό "Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004", για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v