Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι προοπτικές της Βαράγκης σε Ελλάδα - Εξωτερικό

Η Ετήσια Γ.Σ. της Βαράγκης σήμερα 30 Ιουνίου εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι έως ποσού 4.004.661,84 ευρώ. Οι προοπτικές της Βαράγκης σε Ελλάδα - Εξωτερικό.

Οι προοπτικές της Βαράγκης σε Ελλάδα - Εξωτερικό
Η Ετήσια Γ.Σ. της Βαράγκης σήμερα 30 Ιουνίου εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι έως ποσού 4.004.661,84 ευρώ.

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 και ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας αναφορικά με τη βελτίωση της θέσης αυτής στην ελληνική αγορά και διατήρηση της καταξιωμένης παρουσίας της στο εξωτερικό.

Επιπλέον ο κ. Βαράγκης αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση της ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" στην παρούσα χρήση και συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι υλοποιούνται ενέργειες περιορισμού του κόστους σε όλο το φάσμα δραστηριοποίησης της Εταιρίας. 

Επίσης, οργανώνονται στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη των πωλήσεων των επίπλων οικιακής χρήσης μέσω της ανανέωσης της εμπορικής εικόνας, τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και σε επίπεδο παρουσίασης και διάθεσης αυτών. 

Τέλος, δημιουργείται η υποδομή και γίνονται ενέργειες για την περαιτέρω διείσδυση της Εταιρίας στην αγορά των ειδικών έργων στο εξωτερικό ενώ παράλληλα στρατηγικό στόχο αποτελεί η αύξηση του μεριδίου αγοράς και ενίσχυση και επέκταση συνεργασιών με διεθνείς οίκους αναφορικά με την προμήθεια επίπλων γραφείου και διαμόρφωση επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v