Νίκας:Στο 67,48% περιορίστηκε η συμμετοχή της GCΙ

Στο 67,48% από 79,47% προηγουμένως περιορίστηκε η συμμετοχή καθώς και τα δικαιώματα ψήφου της GCI Food Enterprises Limited στην Νίκας κατόπιν πώλησης 2.425.630 μετοχών την 1η/10/2010.

Νίκας:Στο 67,48% περιορίστηκε η συμμετοχή της GCΙ
Στο 67,48% από 79,47% προηγουμένως, περιορίστηκε η συμμετοχή καθώς και τα δικαιώματα ψήφου της GCI Food Enterprises Limited  στην Νίκας

Το ποσοστό της Eurobank στη Νίκας ανήλθε στο 11,99% μετά από την αγορά μετοχών την 1η/10/2010.

Αναλυτικότερα η ΝΙΚΑΣ γνωστοποιεί ότι:

α) Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 5/10/2010 από τον μέτοχο GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED, ο εν λόγω μέτοχος προέβη την 1/10/2010 σε πώληση 2.425.630 μετοχών της εταιρείας μας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της "Εταιρείας", καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, να μεταβληθεί από 79,47% (ήτοι 16.077.127 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) σε 67,48% (ήτοι 13.651.497 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

β) Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 6/10/2010 από τον μέτοχο ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, ο εν λόγω μέτοχος προέβη την 1/10/2010 σε αγορά μετοχών της εταιρείας μας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, και πλέον συμμετέχει με ποσοστό 11,99% (ήτοι 2.425.630 ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές) στο μετοχικό κεφάλαιο της "Εταιρείας", καθώς και στα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v