Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eνταξη Λαζαρίδη σε ευνοϊκή διάταξη του ΥΠΟΙΚ

Στις 09/12/2010 το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την ένταξη της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη στις ευνοϊκές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 2/20087/0025/30-06-2010 που αφορά επιχειρήσεις του Νομού Δράμας.

Eνταξη Λαζαρίδη σε ευνοϊκή διάταξη του ΥΠΟΙΚ
Στις 09/12/2010 το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την ένταξη της εταιρίας Κτήμα Λαζαρίδη στις ευνοϊκές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 2/20087/0025/30-06-2010 που αφορά επιχειρήσεις του Νομού Δράμας.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να μη καταβάλει δόσεις για το χρονικό διάστημα από 31.12.10 έως 31.12.13 σε δάνεια για τα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με προγενέστερη υπουργική απόφαση, ενώ παράλληλα επιμηκύνεται η διάρκεια των δανείων αυτών μέχρι την 31.12.2022 από 31.12.2016 που ήταν μέχρι σήμερα.

Ως επιτόκιο ρύθμισης ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσής πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/1975 (0,60%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v