Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Δέσμευση για διατήρηση του προσωπικού

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί και να μην προχωρήσει, με κανέναν τρόπο, σε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων της.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Δέσμευση για διατήρηση του προσωπικού

Σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας, οι επιχειρήσεις καλούνται να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται και των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι.

Η Κρι-Κρι ανταποκρινόμενη στις επιταγές της ελληνικής κοινωνίας και διατηρώντας υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση, ανακοινώνει ότι δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί και να μην προχωρήσει, με κανέναν τρόπο, σε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων της.

Ο σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η απαρέγκλιτη τήρηση των νόμιμων εργασιακών υποχρεώσεων της εταιρείας είναι αδιαμφισβήτητα, ενώ το μέσο επίπεδο αμοιβών της Κρι-Κρι βρίσκεται 30% υψηλότερα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Απασχολώντας περισσότερους από 250 εργαζομένους, η Κρι-Κρι αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων και πιο ισχυρών επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος, βασιζόμενη στο μεράκι και στη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της. Το σύνθημα μας, «Δύναμη μας είναι οι Άνθρωποι μας», υποδηλώνει την προσπάθεια για την ανάδειξη μιας ανθρωποκεντρικής εταιρικής πολιτικής βάσει της οποίας άνθρωπος – εργαζόμενος αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της Κρι Κρι.

Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας αποτελεί καθήκον και ηθική υποχρέωση της εταιρίας, που εφαρμόζει στην πράξη το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v