ΓΕΚΕ: Αλλαγή διάθεσης ποσού επενδυτικού σχεδίου

Για την αγορά ηλεκτρονικής εγκατάστασης στο σταθμό αυτοκινήτων θα διατεθεί το ποσό των 70.596,57 ευρώ, που προήλθε από τη μείωση των δαπανών έκδοσης, ύστερα από απόφαση του ΔΣ της ΓΕΚΕ, στις 2 Ιουλίου 2004.

ΓΕΚΕ: Αλλαγή διάθεσης ποσού επενδυτικού σχεδίου
Για την αγορά ηλεκτρονικής εγκατάστασης στο σταθμό αυτοκινήτων θα διατεθεί το ποσό των 70.596,57 ευρώ, που προήλθε από τη μείωση των δαπανών έκδοσης, ύστερα από απόφαση του ΔΣ της ΓΕΚΕ, στις 2 Ιουλίου 2004.

Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΕΚΕ, πως το ποσό της στήλης 16 (συντήρηση Parking) του εγκεκριμένου προγράμματος του ενημερωτικού δελτίου, από 266.682,91 ευρώ θα ανέλθει σε 337.279,48 ευρώ και το σύνολο του επενδυτικού προγράμματος θα ανέλθει σε 19.160.838,68 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 70.596,57 ευρώ, που προήλθε απο την μείωση των δαπανών έκδοσης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v