Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στις €416 χιλ. το Q1

Στις 416 χιλ. ευρώ περιοριορίστηκαν τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α΄τρίμηνο 2011 έναντι ζημιών 542 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Νίκας: Συρρίκνωση ζημιών στις €416 χιλ. το Q1
Στις 416 χιλ. ευρώ περιοριορίστηκαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α΄τρίμηνο 2011 έναντι ζημιών 542 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, ο Όμιλος εταιρειών Νίκας ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ το Α' τρίμηνο 2011 ανήλθε σε €17 εκατ. έναντι €21 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010 καταγράφοντας μείωση κατά 17,8% περίπου.

Tο περιθώριο μικτού κέρδους εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 38,0% επί του κύκλου εργασιών έναντι 36,8% το Α' τρίμηνο 2010 ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 15,1% διαμορφούμενο σε €6,6 εκατ. το Α' τρίμηνο 2011 έναντι €7,7 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το Α' τρίμηνο 2011 σε €1,4 εκατ. έναντι €1,8 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010.
Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε €831 χιλ. έναντι €982 χιλ. το Α' τρίμηνο 2010.

Τέλος τα κέρδη προ φόρων (EBT) υποχώρησαν σε ζημιές €8 χιλ. έναντι κερδών €50 χιλ. το Α' τρίμηνο 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές €177 χιλ. έναντι κερδών €30 χιλ. το Α' τρίμηνο 2010.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α' τρίμηνο 2011 ανήλθε σε €18 εκατ. έναντι €21 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010 καταγράφοντας μείωση κατά 13,5% περίπου.
 
Αντίθετα το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 39,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,7% το Α' τρίμηνο 2010 ενώ την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 11,4% και ανήλθε σε €7,2 εκατ. έναντι €8,1 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010.

Μείωση κατά 8,7% σημείωσε το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο ανήλθε σε €1,6 εκατ. έναντι €1,8 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010.

Αυξημένο κατά 30,9% εμφανίζεται το ενοποιημένο EBIT, το οποίο ανήλθε σε €820 χιλ. το Α' τρίμηνο 2011 έναντι €627 χιλ. το Α' τρίμηνο 2010.

Τα EBT του ομίλου εμφανίζονται το Α' τρίμηνο 2011 βελτιωμένα καθώς περιορίστηκαν σε ζημιές €209 χιλ. έναντι ζημιών €500 εκατ. το Α' τρίμηνο 2010.
 
Το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €392 χιλ. έναντι ζημιών €530 χιλ. ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €416 χιλ. έναντι ζημιών €542 χιλ το Α' τρίμηνο 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v