Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Επιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας και συγχρόνως ισόποση μείωση με επιστροφή στους μετόχους 0,22 ευρώ ανά μετοχή αποφασίστηκε στη σημερινή Γ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Επιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.391.500 ευρώ από τον λογαριασμό αποθεματικών "Υπέρ το Αρτιον" με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχώναπό 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,82 ευρώ και συγχρόνως ισόποση μείωση με επιστροφή στους μετόχους 0,22 ευρώ ανά μετοχή αποφασίστηκε στη σημερινή Γ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems.

Επιπλέον, στη Γ.Σ. εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και καθορίσθηκαν οι ιδιότητες των Μελών.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2011 , είναι η κάτωθι :

1. Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ,Εκτελεστικό μέλος
2. 'Αννα Βογιατζόγλου, Αντιπρόεδρος ,Εκτελεστικό μέλος
3. Ανδρέας Τσέπερης,Εκτελεστικό μέλος
4. Αθανάσιος Τσοτσορός , Μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτρης Γιαννουλόπουλος , Μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Μπακάκος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
7. Ανδρέας Σταμόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τέλος, εκλέχθηκε νέα Ελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 37 και επομ του Ν. 3693/2008 , η οποία αποτελείται από τους :

1. Ανδρέα Σταμόπουλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτρη Γιαννουλόπουλο , Μη εκτελεστικό μέλος
3. Αθανάσιο Τσοτσορό του Ευαγγέλου , Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v