Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Χωρίς το δικαίωμα στα 0,22€ από 6/7

Από 6 Ιουλίου οι μετοχές της Βογιατζόγλου θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που ισούται με 0,22 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Χωρίς το δικαίωμα στα 0,22€ από 6/7
Από την 6η Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα να λάβουν το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που ισούται με 0,22 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 27 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 8η Ιουλίου 2011. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 14η Ιουλίου 2011 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Eurobank.

Yπενθυμίζεται,  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems της 9ης Ιουνίου 2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών ποσού 1.391.500,00 ευρώ δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από 0,60 ευρώ σε 0,82 ευρώ καθώς και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση ισοπόσως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.795.000,00 ευρώ διαιρουμένου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. K2- 5656/20.06.2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της στις 30 Ιουνίου 2011 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v