Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Δεν ασκήθηκαν τα δικαιώματα προαίρεσης

Ουδέν εκ των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης ασκήθηκε για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας Centric από τους ορισθέντες δικαιούχους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 4 και 5/7/2011.

Centric: Δεν ασκήθηκαν τα δικαιώματα προαίρεσης
Ουδέν εκ των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης ασκήθηκε για την απόκτηση μετοχών της Centric από τους ορισθέντες δικαιούχους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 4 και 5/7/2011, ομοίως όπως έγινε και κατά την αντίστοιχη δεύτερη περίοδο εξασκήσεως πέρυσι το διάστημα 1 και 2/7/2010.

Σημειώνεται, ότι στις 25 Ιουνίου 2011 ωρίμασαν 211.500 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της Εταιρίας, αντιστοιχούντα σε ισόποσο αριθμό μετοχών της Εταιρίας.

Με την πάροδο της τελευταίας περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης (4-5/7/2011) το Πρόγραμμα έληξε και τα μη ασκηθέντα δικαιώματα απωλέσθηκαν για τους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα είχε τριετή διάρκεια και προέβλεπε την εξάσκηση των δικαιωμάτων σε τρεις περιόδους. Μόνο κατά την πρώτη περίοδο εξασκήθηκαν τα δικαιώματα ενώ κατά τη δεύτερη και την τρίτη δεν εξασκήθηκε κανένα εκ των χορηγηθέντων δικαιωμάτων.
 
Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2008, είχε προσδιοριστεί σε 1,1 € ανά μετοχή, ήτοι σε premium της τάξης του 11% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της 24/12/2008 όπου η τιμή διαμορφώθηκε σε 0,99 €.

Δικαιούχοι του Προγράμματος υπήρξαν 32 πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατά την περίοδο ισχύος του Προγράμματος όπως και σταθεροί συνεργάτες της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v