Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Πρόσθετοι φόροι 443 χιλ. ευρώ

Η Πλαίσιο γνωστοποιεί ότι από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 1,287 εκ.  Ωστόσο δεδομένο ότι είχαν σχηματισθεί προβλέψεις η διαφορά 443 χιλ. θα βαρύνει τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Πλαίσιο: Πρόσθετοι φόροι 443 χιλ. ευρώ
Η Πλαίσιο γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006, 2007 & 2008. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν, για τις τρεις προαναφερθείσες χρήσεις καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.287 χιλ. ευρώ, και με δεδομένο ότι είχαν σχηματισθεί προβλέψεις για τις ανωτέρω χρήσεις ύψους 844 χιλ ευρώ, η διαφορά ύψους 443 χιλ. ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v