Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Σε σώμα συγκροτήθηκε το ΔΣ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης στις 25/7, μετά την εκλογή δύο νέων μελών στο Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση στις 30/6, ανακοίνωσε η εταιρία.

Παΐρης: Σε σώμα συγκροτήθηκε το ΔΣ
Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης στις 25/7, μετά την εκλογή δύο νέων μελών στο Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση στις 30/6, ανακοίνωσε η εταιρία.

Αναλυτικά, το διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 25η/7/2011, με την εξής σύνθεση:

Ιωάννης Παΐρης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Σαράντης, Αντιπρόεδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μπαλτά - Παΐρη Παναγιώτα - μη εκτελεστικό μέλος
Δωρίς Παΐρη - εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Παΐρης - μη εκτελεστικό μέλος
Θεοδόσιος Αποστολίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γιαμάλογλου Γεώργιος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ο καθένας με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης και η κ. Δωρίς Δημητρίου Παΐρη.

Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ. Παναγιώτα Μπαλτά (μη εκτελεστικό μέλος), Σαράντη Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεοδόσιο Αποστολίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Τέλος, συστάθηκε επιτροπή αμοιβών και ανάδειξης υποψηφιοτήτων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τους κ. Γιαμάλογλου Γεώργιο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Εμμανουήλ Παΐρη (μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v