Νίκας: Καλύφθηκε το 5ετές μετατρέψιμο ομολογιακό

Την κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση 10 εκατ. ομολογιών ανακοίνωσε η εταιρία Νίκας.

Νίκας: Καλύφθηκε το 5ετές μετατρέψιμο ομολογιακό
Την κάλυψη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση 10 εκατ. ομολογιών, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία Νίκας.

Σημειώνεται ότι το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με τιμή μετατροπής 1,03 ευρώ ανά μετοχή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα και στη Σύμβαση Κάλυψης.

Σκοπό έχει την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Διοργανωτής, Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του εν λόγω πενταετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, είναι η Τράπεζα EFG Eurobank ERGASIAS AE.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v