Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual - Dionic: Με 50% εκάστη στην IGE ΑΕ

Η Audio Visual ολοκλήρωσε τις διαδικασίες συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας IGE ΑΕ, μέσω αύξησης κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η μετοχική σύνθεση της εταιρίας να είναι ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 50% και Audio Visual 50%.

Audio Visual - Dionic: Με 50% εκάστη στην IGE ΑΕ
Η Audio Visual ολοκλήρωσε θετικά τις διαδικασίες συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT, με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας (και με παραίτηση του σχετικού δικαιώματος προτίμησης της μετόχου Ντιονίκ), με την καταβολή ποσού 440.400 ευρώ, αναλαμβάνοντας 60.000 ονομαστικές μετοχές, με αποτέλεσμα η μετοχική σύνθεση της εν λόγω εταιρείας να είναι : α) Ντιονίκ ΑΕΒΕ 50% και β) Audio Visual 50%.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τo μετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας μετά την αύξηση ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ εκάστη.

Δεδομένου ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την δυνατότητα διάθεσης των μετοχών σε τιμή διάθεσης με υπέρ το άρτιον αξία ποσού 6,34 ευρώ ανά μετοχή, η συνολική διαφορά της υπέρ το άρτιον αξίας ποσού 380.400 ευρώ κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της εταιρείας

Η ανωτέρω εταιρεία IGE AE θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών, όπου συμμετέχει πλέον η AVE, έχοντας στον ευρύτερο τομέα του κλάδου εικοσαετή εμπειρία, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια, Τουρκία και Μ.Ανατολή).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v