Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Λήξη προσθεσμίας για μέρισμα

H εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ενημερώνει ότι, στις 31/12/2011, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2005.

Κτήμα Λαζαρίδη: Λήξη προσθεσμίας για μέρισμα
H εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ενημερώνει ότι, στις 31/12/2011, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2005.

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2005 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2011).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2005, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v