ΙΑΣΩ: Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.

Η εταιρία ΙΑΣΩ γνωστοποιεί ότι ο κ. Στέφανος Χανδακάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από κάθε άλλη θέση ευθύνης του Ομίλου.

ΙΑΣΩ: Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.
Η εταιρία ΙΑΣΩ γνωστοποιεί  ότι ο κ. Στέφανος Χανδακάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από κάθε άλλη θέση ευθύνης του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίαση του την 02.12.2011, έκανε δεκτή την παραίτηση αυτή και αποφάσισε, υφιστάμενης σχετικής δυνατότητας από το καταστατικό την μη πλήρωση της θέσεως του παραιτηθέντος μέλους του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v