ΒΟΣΥΣ: Eως 31/12 η πληρωμή του μερίσματος 2005

H εταιρεία Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2005 που ανέρχεται σε ευρώ 0,09 ανά μετοχή.

ΒΟΣΥΣ: Eως 31/12 η πληρωμή του μερίσματος 2005
H εταιρεία Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2005 που ανέρχεται σε ευρώ 0,09 ανά μετοχή.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v