Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Στις 18/6 η τακτική ΓΣ

Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18/6 για να εγκριθούν, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για το 2011.

Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Στις 18/6 η τακτική ΓΣ
Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18/6  για να εγκριθούν, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για το 2011.

Τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2012.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2011 ? 31/12/2011.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2012 ? 31/12/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v