Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Μέρισμα 0,29 ευρώ (αύξηση 70,6%)

Μέρισμα αυξημένο κατά 70,6% σε σχέση με το προηγούμενο ύψους 0,29 ευρώ θα διανείμει η Φίλιππος Νάκας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004, ενώ η μετοχή της εταιρίας θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα από τις 10 Ιανουαρίου.

Νάκας: Μέρισμα 0,29 ευρώ (αύξηση 70,6%)
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,29 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2003 - 30 Ιουνίου 2004 αποφάσισε η σημερινή (27 Δεκεμβρίου) ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας.

Σημειώνεται πως το προς διανομή μέρισμα είναι σημαντικά αυξημένο και συγκεκριμένα κατά 70,6% σε σχέση με το περυσινό των 0,17 ευρώ, ενώ διαμορφώνει τη μερισματική απόδοση στο 9%.

Ως ημερομηνία αποκοπής αποφασίστηκε η 7η Ιανουαρίου του 2005. Από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση από 01.07.2003 -30.06.2004. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από τις 24 Φεβρουαρίου 2005.

Επίσης, σημειώνεται πως οι μέτοχοι ενέκριναν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που συμπεριλάμβαναν μεταξύ άλλων την υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την απαλλαγή των μελών του δ.σ., αλλά και την εκλογή των ορκωτών για τη νέα εταιρική χρήση.

Μ. Μπ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v