Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Ανάκληση της απόφασης για ΑΜΚ

Την ανάκληση της μη υλοποιηθείσας ΑΜΚ κατά 501.000 ευρώ με με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και τη διενέργεια νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Ανάκληση της απόφασης για ΑΜΚ
Την ανάκληση της μη υλοποιηθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 501.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και τη διενέργεια νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μπουτάρης.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την ανάκληση της μη υλοποιηθείσας απόφασης της Γ.Σ. περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ςταιρίας κατά 501.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 835.000 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων).

Παράλληλα, ενέκρινε εκ νέου πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. και συγκεκριμένα την αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, δηλαδή συνολικά μέχρι 2.671.964 μετοχές κατά ανώτατο, κοινές ή και προνομιούχες, αναλογικά δε από κάθε κατηγορία μετοχών, δηλαδή μέχρι 2.517.964 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, με διάρκεια 24 μήνες, κατώτατη τιμή το 0,08 ευρώ και ανώτατη τα 2,00 ευρώ.

Τέλος, η Γ.Σ. ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων σε τραπεζικές συμβάσεις της θυγατρικής Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v