Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Έκδοση κοινού εγχάρτου ομολογιακού

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε την υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονομαστικής αξίας 4.000.000 ευρώ και διάρκειας 3 ετών.

Πλαίσιο: Έκδοση κοινού εγχάρτου ομολογιακού
Η Πλαίσιο ανακοίνωσε την υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονομαστικής αξίας  4.000.000 ευρώ και διάρκειας 3 ετών, με το σύνολο των όρων έκδοσης, κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης του εν λόγω δανείου.

Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι και θα καλύψουν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών.

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την κάλυψη-αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των αυτών ως άνω ομολογιούχων δανειστών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v