Επιστροφή σε ανάπτυξη ο στόχος της Carrefour

Η μείωση των υποχρεώσεων και η βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης είναι οι στόχοι της Carrefour, που πέρασε υπό τον όμιλο Μαρινόπουλου.

Επιστροφή σε ανάπτυξη ο στόχος της Carrefour
Η μείωση των υποχρεώσεων και η βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης είναι οι στόχοι της Carrefour, που πέρασε υπό τον όμιλο Μαρινόπουλου.

Για το 2012, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται σε € 454 εκατ. έναντι € 100,6 εκατ. το 2011 ως αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου € 350 εκατ. που ανακοινώθηκε στις 15/6/2012.

Αντίστοιχα, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε € 155.8 εκατ. έναντι € 450 εκατ. το 2011 με ορίζοντα λήξης 6-10 ετών και έναρξη των πληρωτέων δόσεων από τον Ιούνιο του 2015.

Με βάση τον ισολογισμό του 2011, ο τζίρος της Carrefour διαμορφώθηκε σε 1,832 δισ. ευρώ έναντι 1,875 δισ. ευρώ, με τη χρήση να κλείσει με ζημίες προ φόρων 235 εκατ. ευρώ έναντι 84,8 εκατ. ευρώ. Στα αποτελέσματα του ομίλου για το 2011 σημειώνεται ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των λειτουργικών ζημιών αφορούν σε μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus