Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αυξημένα κέρδη στα 4,15 εκατ. ευρώ

Σημαντική αύξηση κερδών κατέγραψε η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,15 εκατ. ευρώ. Αύξηση 41% στις πωλήσεις γαλακτοκομικών χάρη στην παραγωγή γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας. Νέες επενδύσεις.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αυξημένα κέρδη στα 4,15 εκατ. ευρώ
Σημαντική αύξηση κερδών κατέγραψε η βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,15 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2012.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 31.339 χιλ. έναντι € 25.927 χιλ. το εξάμηνο 2011, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 6.067 χιλ έναντι € 4.686 χιλ. το εξάμηνο 2011. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το α' εξάμηνο του 2012 σε € 4.782 χιλ., έναντι € 3.193 χιλ. το εξάμηνο 2011. 

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 4.154 χιλ., έναντι € 2.667 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 30.606 χιλ. έναντι
€ 25.353 χιλ. το εξάμηνο 2011 (αύξηση 20,7%). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 4.645 χιλ., από € 3.668 χιλ. το εξάμηνο 2011 (αύξηση 26,6%).

Στον τομέα του παγωτού, όπου οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,2%, η εταιρεία προώθησε ενεργά την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται, όπως ανακοίνωσε. Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει την αναγνωρισιμότητα, μέσω τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και αξιοποιώντας την ελληνική προέλευση των προϊόντων.

Στον τομέα των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 41% και διαμορφώθηκαν σε € 16.685 χιλ έναντι € 11.835 χιλ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η έναρξη νέων συνεργασιών για την παραγωγή γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και η προώθηση των πωλήσεων με «προσφορές» προς τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, όπως ανακοίνωσε.

Η εταιρεία επεσήμανε ότι καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όπως Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ιράκ και στα Βαλκάνια, καθώς και για την είσοδό της σε νέες αγορές, αξιοποιώντας τη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 18,5% των συνολικών πωλήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση +12,8%.

Στη σχετική ανακοίνωση εταιρεία επισημαίνει ότι αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, κατά το α’ εξάμηνο 2012, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας σε σχέση με τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, ο Όμιλος ακολούθησε επιφυλακτική επενδυτική πολιτική. Συνεχίζεται, ωστόσο, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04, για το οποίο αναμένεται σύντομα η σχετική έκθεση πιστοποίησης του 50% του συνολικού προϋπολογισμού, από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια.

Επιπλέον, η ισχυρή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των γαλακτοκομικών δημιουργεί άμεσα την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο γιαουρτιού. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 5 εκ. € περίπου, που θα υλοποιηθούν στα επόμενα δύο έτη.

Σε αντιστάθμιση της απόφασης περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011, η Γενική Συνέλευση της 28/6/2012 αποφάσισε την επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε € 1.653.256,80 ή € 0,05 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου την 17/9/2012 και ημερομηνία έναρξης καταβολής την 25/9/2012.

Η διοίκηση της Κρι-Κρι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και χαμηλού καθαρού δανεισμού, που παρέχουν θωράκιση έναντι του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης επί του παρόντος, για το σύνολο του έτους 2012 προβλέπεται η αύξηση, σε διψήφια ποσοστά ενίσχυσης από τα αντίστοιχα του έτους 2011, για τα μεγέθη των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v