Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 3,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

Στα 3,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου της Νίκας στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 2,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Νίκας: Στα 3,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο
Στα 3,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου της Νίκας στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 2,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά και όσον αφορά τον Όμιλος της Νίκας:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε κατά το Α’ εξάμηνο του 2012 πτώση κατά 4,1% και ανήλθε σε €32,9 εκατ. έναντι €34,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε επίπεδο κερδοφορίας το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο Α’ εξάμηνο του 2012 σε €12,1 εκατ. έναντι €12,9 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 6,2%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 36,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 37,6% το Α’ εξάμηνο του 2011.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε το Α’ εξάμηνο του 2012 σε €643 χιλ. έναντι €2,3 εκατ. το 2011, ενώ το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές €1 εκατ. έναντι κερδών €675 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν στο Α’ εξάμηνο 2012 σε ζημιές €3,6 εκατ. έναντι ζημιών €1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το ενοποιημένο EAT, ανήλθε σε ζημίες €3,85 εκατ. έναντι ζημιών €2 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €3,8 εκατ. έναντι ζημιών €2,1 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2011.

Στη Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το Α’ εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε €31,2 εκατ. έναντι €33,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2011 μειωμένο κατά 6,1%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο Α’ εξάμηνο του 2012 σε €11,1 εκατ. έναντι €11,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 3,7%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά περίπου 1 μονάδα βάσης και διαμορφώθηκε σε 35,6% επί του κύκλου εργασιών έναντι 34,7% το Α’ εξάμηνο 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2012 σε €275 χιλ. έναντι €1,7 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν ζημιές €892 χιλ. έναντι κερδών €597 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2011.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) υποχώρησαν κατά το Α’ εξάμηνο 2012 σε ζημιές €2,9 εκατ. έναντι ζημιών €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €3,2 εκατ. έναντι ζημιών €1,3 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v