Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Βελτίωση μεγεθών στο α΄ εξάμηνο

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφάνισε η Ευρωσύμβουλοι, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Ευρωσύμβουλοι: Βελτίωση μεγεθών στο α΄ εξάμηνο
Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφάνισε η Ευρωσύμβουλοι, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξάμηνου του 2012, εμφανίζει σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών της, αύξηση η οποία ανέρχεται για μεν την μητρική εταιρία σε ποσοστό περίπου 36,72%, για δε τον όμιλο σε ποσοστό περίπου 41%.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012 ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 2.398.781,71 ευρώ έναντι ποσού 1.754.504,62 ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 3.233.087,17 ευρώ έναντι ποσού 2.296.794,88 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Επιπροσθέτως, η εταιρία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στο δείκτη ΕΒΙΤDΑ, αφού έχει επιστρέψει πλέον μετά από ενέργειες της Διοίκησης, σε λειτουργική κερδοφορία. Ειδικότερα, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 η μητρική εμφάνιζε λειτουργικές ζημίες -974.126,52 ευρώ, φέτος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 υπάρχουν λειτουργικά κέρδη ποσού 213.180,29 ευρώ και αντίστοιχα ο όμιλος εμφάνιζε το 2011 ζημίες -1.066.966,74 ευρώ και για το πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζει κέρδη 138.077,91 ευρώ.

Τέλος, η εισηγμένη ανακοινώνει βελτίωση και στα μετά φόρων αποτελέσματα της, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 καταγράφει σημαντικότατα μειωμένες ζημίες ποσού 466.918,12 ευρώ, παρά τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών που πραγματοποίησε. Το αντίστοιχο περσυνό διάστημα κατέγραψε ζημίες ποσού 1.561.617,51 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον όμιλο, ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 κατέγραψε ζημίες ποσού 662.265,43 ευρώ, ενώ κατά το αντίστοιχο περσυνό διάστημα είχε καταγράψει ζημίες ποσού 1.615.950,07 ευρώ.

Οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι οι κινήσεις της διοίκησης, οι οποίες υλοποιούνται βάση στρατηγικού σχεδιασμού ήδη από το 2011, έχουν αρχίσει να αποδίδουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τα οποία προοιωνίζεται ότι θα έχουν ανάλογη συνέχεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v