Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Γ.Σ. στις 23/11 για ΑΜΚ

Την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,30 σε 0,33 ευρώ, καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γ.Σ. της Κτήμα Κ. Λαζαρίζη στις 23/11.

Κτήμα Λαζαρίδη: Γ.Σ. στις 23/11 για ΑΜΚ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,33 ευρώ, καλείται να αποφασίσει η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίζη που θα συνέλθει στις 23/11/2012.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία ενημερώνει ότι στις 31/12/2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της χρήσης του 2006.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006, που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v