Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Παρέλευση πενταετίας για μέρισμα 2006

Η Mevaco ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006), και το οποίο ανέρχεται σε 0,14 ανά μετοχή.

Mevaco: Παρέλευση πενταετίας για μέρισμα 2006
Η Mevaco ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006), και το οποίο ανέρχεται σε 0,14 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Ιουλίου 2007.

Οι ως άνω δικαιούχοι, οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2012).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v