Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 5,7 εκ. οι ζημιές του ομίλου Νίκας

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Νίκας για το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,7 εκατ. έναντι ζημιών 3,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

Στα 5,7 εκ. οι ζημιές του ομίλου Νίκας
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Νίκας διαμορφώθηκε κατά το εννεάμηνο του 2012 σε 51,4 εκατ. έναντι 53,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,6%.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε στο εννεάμηνο του 2012 σε 19,7 εκατ. έναντι 19,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2011 οριακά μειωμένα κατά 1%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης και ανήλθε σε 38,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 37,3% το εννεάμηνο του 2011.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2012 σε 1,7 εκατ. έναντι 3 εκατ. το 2011, ενώ το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 713 χιλ. έναντι κερδών 593 χιλ. το εννεάμηνο του 2011. 

Τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,6 εκατ. έναντι ζημιών 3,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.
 
Το ενοποιημένο EAT, ανήλθε σε ζημίες 5,8 εκατ. έναντι ζημιών 3,3 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,7 εκατ. έναντι ζημιών 3,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

Μητρική

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το εννεάμηνο του 2012 σημείωσε πτώση κατά 5,2% και διαμορφώθηκε σε 48,8 εκατ. έναντι 51,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το μικτό κέρδος σημείωσε βελτίωση και ενισχύθηκε κατά 1,4% ανερχόμενο σε 18,1 εκατ. έναντι 17,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2011, ενώ και το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε κατά περίπου 2,5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 37,1% επί του κύκλου εργασιών έναντι 34,7% το εννεάμηνο του 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε 1,4 εκατ. έναντι 2,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 376 χιλ. έναντι κερδών 600 χιλ. το εννεάμηνο του 2011.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε ζημιές 3,6 εκατ. έναντι ζημιών 2,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκατ. έναντι ζημιών 2,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v