Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Εγκρίθηκε το ομολογιακό έως 3 εκατ. ευρώ

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού έως 3 εκατ. ευρώ από τη Νίκας ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας.

Νίκας: Εγκρίθηκε το ομολογιακό έως 3 εκατ. ευρώ
Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού έως 3 εκατ. ευρώ από τη Νίκας ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας.  

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 3.000.000 € με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 

Το ανώτατο ύψος του δανείου θα είναι τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) κατ΄ ανώτατο όριο ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η κάθε μία.

Σκοπός του δανείου θα είναι η κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών ενώ η διάρκειά του θα είναι έως την 30/9/2016.

Ακόμη, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,90 ευρώ σε 0,60 ευρώ, ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 6.069.398,40 ευρώ, σχηματιζομένου ισόποσου ειδικού Αποθεματικού το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί και θα συμψηφιστεί για απόσβεση ζημιών.

Κατόπιν της άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 12.138.796,80 ευρώ διαιρεμένο σε 20.231.328 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης. Τέλος,
αποφασίστηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v