Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Κάλυψη ΜΟΔ 3 εκατ. ευρώ με τριετή διάρκεια

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι σήμερα καλύφθηκε το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ με την έκδοση 3.000.000 ομολογιών.

Νίκας: Κάλυψη ΜΟΔ 3 εκατ. ευρώ με τριετή διάρκεια
Η Νίκας ανακοίνωσε ότι σήμερα καλύφθηκε το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ με την έκδοση 3.000.000 ομολογιών.

Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο έχει διάρκεια έως την 30/09/2016, με τιμή μετατροπής 0,70 ευρώ ανά μετοχή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα και στη Σύμβαση Κάλυψης.

Σκοπό έχει την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών. Διοργανωτής, Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του εν λόγω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v