Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Εκδοση δύο ομολογιακών δανείων

Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 4 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ με διάρκεια 10 έτη και 24 μήνες αντιστοίχως, αποφάσισε η γενική συνέλευση της Μπουτάρης κατά τη συνεδρίαση της στις 25/2/05.

Μπουτάρης: Εκδοση δύο ομολογιακών δανείων
Την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 4 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ με διάρκεια 10 έτη και 24 μήνες αντιστοίχως, αποφάσισε η γενική συνέλευση της Μπουτάρης κατά τη συνεδρίαση της στις 25/2/05.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου και ειδικότερα της θυγατρικής Ι.Μπουτάρτης & Υιός Οινοποιητική.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα ομολογιακά είναι εξασφαλισμένα με την εταιρική εγγύηση της μητρικής εταιρίας Ι. Μπουτάρης & Υιός και με την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων της τελευταίας στο Πικέρμι Αττικής, στα Σπάτα Αττικής και στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους 8.400.000 ευρώ υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων οι όροι των οποίων κατόπιν εξουσιοδότησης της γ.σ. προσδιορίστηκαν με τις από 28/2/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας.

Ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής η ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε. με την οποία υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις την 1/3/2005. Τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα το αργότερο έως την 9η Μαρτίου 2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v