Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 2%

Στην αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 500.000 κοινές ή προνομιούχες (2%) και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.864 κοινές και μέχρι 28.136 προνομιούχες εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Μαρτίου 2005 έως και 15 Απριλίου 2005, θα προχωρήσει η Μπουτάρης.

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 2%
Στην αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 500.000 κοινές ή προνομιούχες (2%) και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.864 κοινές και μέχρι 28.136 προνομιούχες εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Μαρτίου 2005 έως και 15 Απριλίου 2005, θα προχωρήσει η Μπουτάρης.

Οι ανωτέρω αγορά θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή τα 2 ευρώ και κατώτατη τα 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Η αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε εφαρμογή της από 29.6.2004 σχετικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Μπουτάρης και της από 5.7.2004 σχετικής ανακοινώσεως της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v