Ευρωσύμβουλοι:Επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία

Με εντυπωσιακή βελτίωση και επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία εξελίχθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. για το 2012.

Ευρωσύμβουλοι:Επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία
Με εντυπωσιακή βελτίωση και επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία εξελίχθηκαν τα μεγέθη του Ομίλου της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. για το 2012.

Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.816.416€, βελτιωμένος κατά 64% από την προηγούμενη χρήση ενώ βελτίωση 35% εμφανίζει ο αντίστοιχος της μητρικής.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ebitda) του Ομίλου επέστρεψαν σε θετικό έδαφος και ανέρχονται σε 759.694€ έναντι ζημιών 2.230.163€ στην προηγούμενη χρήση με αντίστοιχη θετική εξέλιξη και για την μητρική 460.240€ έναντι ζημιών 1.850.825€ το 2011. Αντίστοιχα έχουν περάσει σε θετικό έδαφος και τα κέρδη προ φόρων και τόκων και σε επίπεδο Ομίλου και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας.

Τέλος ο Όμιλος πραγματοποιώντας για μία ακόμη χρονιά μεγάλες προβλέψεις απομείωσης των θυγατρικών και συγγενών εταιριών εμφανίζει τελικά ζημιές προ φόρων ύψους 653.987€ και μετά από φόρους 929.102€ και αυτός ο δείκτης είναι εντυπωσιακά βελτιωμένος από τους αντίστοιχους του 2011, όταν οι ζημιές ανέρχονταν σε 3.580.642€ και 3.463.712€ αντίστοιχα.

Το πλάνο που εφήρμοσε η εταιρία από τα τέλη του 2011 έχει αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα και η συνέχιση της εφαρμογής του δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v