Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Βλέπει ανάκαμψη το 2013

Στη δυναμική της νέας εμπορικής οργάνωσης, στα καινούρια προϊόντα και στην πιστότητα των καταναλωτών ποντάρει η Μπουτάρης για τη βελτίωση της πορείας της το 2013 και την άρση των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης.

Μπουτάρης: Βλέπει ανάκαμψη το 2013
Στη δυναμική της νέας εμπορικής οργάνωσης, στα καινούρια προϊόντα και στη μεγάλη πιστότητα των καταναλωτών ποντάρει η Μπουτάρης για την βελτίωση της πορείας της το 2013 και την άρση των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης.

Η διοίκηση της εισηγμένης μάλιστα πιστεύει ότι το τρέχον έτος θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης της κατανάλωσης.

Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται αφενός στο γεγονός ότι η γενικότερη οικονομία της χώρας σταθεροποιείται μετά την εκλογή της τρικομματικής κυβέρνησης και αφετέρου στο γεγονός ότι η τουριστική περίοδος του 2013 προδικάζεται πολύ θετική.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν στην κατηγορία Επιτήρησης, όπου μεταφέρθηκαν στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α, καθώς σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρία σημειώνει επίσης ότι η πολύ μεγάλη πτώση των καταναλώσεων μεταφράστηκε στην αγορά του εμφιαλωμένου κρασιού σε νέα μείωση εκτιμώμενη σε 18% περίπου και αναλυόμενη σε μείωση 25% στην αγορά της εστίασης και 10% στην αγορά της λιανικής.

Επιπλέον αυτών, οι πωλήσεις προς την ελληνική αγορά, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με την Β.Σ. Καρούλιας Α.Ε. την 30/4/2011, παρόλο ότι αντέστρεψαν την αρνητική τάση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασία, εν τούτοις οι παράλληλες πωλήσεις λόγω των αποθεμάτων της Β. Σ. Καρούλιας Α.Ε. επέδρασαν αρνητικά στις καταγραφείσες πωλήσεις της εταιρίας.

Η εταιρία στον τομέα των εξαγωγών είχε μείωση και λόγω του αρνητικού κλίματος στην Ευρώπη για την Ελλάδα και λόγω της διακοπής ορισμένων συνεργασιών.

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι μειωμένος κατά 10,8% σε σχέση με την χρήση 2011 ήτοι από €15,3 εκ. σε 13,6 εκ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) κατά την χρήση 2012, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 20,4% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι του 22,7% της προηγούμενης χρονιάς. Η μείωση αυτή οφείλεται στα υψηλά κοστολόγια των προϊόντων Καμπά αλλά, στην ρευστοποίηση παλαιών αποθεμάτων χύμα με αρνητικό αποτέλεσμα αλλά και στο αναλογικά υψηλό κόστος παραγωγής που ακόμη έχει η επιχείρηση.

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης το 2012 μαζί με την επίπτωση της αξίας των βιολογικών προϊόντων ήταν €1.110χιλ. έναντι €1.188 χιλ. το 2011. Τα άλλα έξοδα μειώθηκαν από €422 χιλ. το 2011 σε €339 χιλ το 2012 .

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) αυξήθηκαν από €5.938 χιλ. το 2011 σε €6.150 χιλ. δηλαδή παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2012 αυξήθηκε από €534 χιλ. το 2011 σε €763 χιλ. λόγω κυρίως των αυξημένων επιτοκίων του τραπεζικού συστήματος, αποτέλεσμα της δημοσιονομικής δυσκολίας του ελληνικού κράτους.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία €3.702 χιλ. έναντι ζημίας €2.232 χιλ. του 2011.

Η αύξηση της ζημίας οφείλεται αφενός στον μειωμένο κύκλο εργασιών και αφ’ ετέρου στο μειωμένο μικτό περιθώριο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v