Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Ομολογιακό δάνειο ύψους 18 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 18 εκατ. ευρώ προχώρησε η Βαρβαρέσος, με την έκδοση 72 ομολογιών ονομαστικής αξίας 250.000 ευρώ η κάθε μία, υλοποιώντας απόφαση της έκτακτης γ.σ. στις 04/11/2004, με σύμβουλο και διαχειριστή της έκδοσης την Τράπεζα Πειραιώς.

Βαρβαρέσος: Ομολογιακό δάνειο ύψους 18 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 18 εκατ. ευρώ προχώρησε η Βαρβαρέσος, με την έκδοση 72 ομολογιών ονομαστικής αξίας 250.000 ευρώ η κάθε μία, υλοποιώντας απόφαση της έκτακτης γ.σ. στις 04/11/2004, με σύμβουλο και διαχειριστή της έκδοσης την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, οι ομολογίες διατέθηκαν στις 10/05/2005 από την διαχειρίστρια Τράπεζα Πειραιώς στις συμμετέχουσες Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Bank, Εμπορική Τράπεζα, Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής και Επενδυτική Τράπεζα.

Το ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασής του κατά δύο (2) ακόμη έτη.

Η δε αποπληρωμή του θα πραγματοποιηθεί σε δεκαέξι (16) συνεχείς, τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις εκ των οποίων οι πρώτες δεκαπέντε (15) θα είναι ισόποσες και θα ανέρχονται στο ποσό των 750.000 ευρώ εκάστη της πρώτης καταβλητέας δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του δανείου.

Η τελευταία δόση θα είναι ίση με το ποσό των 6.750.000 ευρώ καταβλητέα εφάπαξ την ημερομηνία λήξης του δανείου.

Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 13.500.000 ευρώ και το υπόλοιπο προς εξόφληση μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v