Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10%

Την αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών, ήτοι ποσοστού 10% (κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες), αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης την 30η Ιουνίου 2005.

Μπουτάρης: Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10%
Την αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών, ήτοι ποσοστού 10% (κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες), αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης την 30η Ιουνίου 2005.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά θα πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από τη Γ.Σ., με ανώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) τα 2,00 ευρώ και κατώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 0,60 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v