Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσίες Audiotex

Διευκρινίσεις για της υπηρεσίες Audiotex παρέχει ο ΟΤΕ σε ανακοίνωσή του μετά τη σχετική δημοσιότητα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό και, σύμφωνα με τον Οργανισμό, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις από επανειλημμένες άτοπες κατηγορίες που θίγουν τόσο τη φήμη της εταιρίας όσο και αυτή των μετόχων, εργαζομένων και πελατών της.

ΟΤΕ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσίες Audiotex
Διευκρινίσεις για της υπηρεσίες Audiotex παρέχει ο ΟΤΕ σε ανακοίνωσή του μετά τη σχετική δημοσιότητα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό και, σύμφωνα με τον Οργανισμό, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις από επανειλημμένες άτοπες κατηγορίες που θίγουν τόσο τη φήμη της εταιρίας όσο και αυτή των μετόχων, εργαζομένων και πελατών της.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, ”το να ζητείται ευθύνη από τον ΟΤΕ για το περιεχόμενο των υπηρεσιών Audiotex είναι σαν να αναζητούνται ευθύνες από μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση του ρεύματος που κάνει κάποιος, οποίος προμηθεύεται νόμιμα από αυτή ρεύμα.

Το να αναζητούνται ευθύνες μόνο από τον ΟΤΕ για το περιεχόμενο των υπηρεσιών Audiotex είναι σαν να ζητείται ευθύνη μόνο από έναν συγκεκριμένο πάροχο σε μια αγορά τηλεπικοινωνιών που είναι απελευθερωμένη: οι υπηρεσίες Audiotex προσφέρονται και μέσω εναλλακτικών παρόχων (δηλ. άλλων εταιριών σταθερής τηλεφωνίας) και μέσω εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα ο πάροχος δεν ήταν ο ΟΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

• Οι υπηρεσίες Audiotex (γνωστές ως 090) διατίθενται από εταιρίες παροχής υπηρεσιών Audiotex και προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας τόσο μέσω σταθερών όσο και κινητών τηλεφώνων με βάσεις δεδομένων ή αλλιώς ”τράπεζες πληροφοριών”, μαγνητοφωνημένα ή ζωντανά.

• Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Audiotex είναι ανεξάρτητες από τον ΟΤΕ.

• Οι εταιρίες Audiotex για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους συμβάλλονται με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι τους διαθέτουν τηλεφωνικούς αριθμούς της σειράς 901 που τους έχει εκχωρήσει για το σκοπό αυτό η ΕΕΤΤ. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Audiotex προωθούν με τη σειρά τους τις κλήσεις σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες παρεπόμενους συνεργάτες τους, π.χ. τηλεοπτικούς σταθμούς, call centers κ.ά.

• Σήμερα, η εκτίμηση του ΟΤΕ είναι ότι στο σύνολο της αγοράς υπηρεσιών premium rate (δηλ. υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, όπως τετραψήφιοι αριθμοί, γραμμές 901), το μερίδιο που κατέχουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται στο 50%-60%. Το υπόλοιπο 40%-50% μοιράζονται οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας, από το οποίο ήδη οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας έχουν το 35%.

• Στις υπηρεσίες αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό της χρέωσης αποδίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο στον πάροχο της υπηρεσίας Audiotex.

• Οι αδειοδοτημένες από την ΕΕΤΤ εταιρίες παροχής υπηρεσιών Audiotex έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τον τρόπο προώθησης, προβολής και παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους αυτοτελώς ή μέσω παρεπόμενων συνεργατών τους.

• Ο ΟΤΕ ούτε γνωρίζει ούτε φυσικά έχει καμία σχέση με τυχόν παρεπόμενους συνεργάτες των εταιριών παροχής υπηρεσιών Audiotex, πολύ δε περισσότερο δεν έχει υποχρέωση ή/και αρμοδιότητα και εξουσία να τους ελέγχει.

• Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΤΕ, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, στη σύμβαση που υπογράφει με τις εταιρίες αυτές επιβάλλει κάποιες ”ασφαλιστικές δικλίδες”. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι:

- Η διάρκεια της επικοινωνίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά (μετά το διάστημα αυτό η επικοινωνία διακόπτεται αυτομάτως για αποφυγή υπερβολικής χρέωσης).

- Οι εταιρίες-πάροχοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους χρήστες, μέσα σε χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα από την αρχή της επικοινωνίας (εισαγωγικό μήνυμα), την ταυτότητα της υπηρεσίας και τη χρέωσή της, είτε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είτε αναφερομένου χωριστά (+ ΦΠΑ).

• Τέλος, όσον αφορά σε δηλώσεις - χαρακτηρισμούς από δημόσια πρόσωπα ή οποιονδήποτε άλλον ”επαΐοντα” για τον ΟΤΕ σχετικά με το ανωτέρω θέμα, ο Οργανισμός επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v