Υποχωρεί ο ΟΤΕ μετά το άδειασμα από ΕΕΤΤ (update)

Σε υποχώρηση τρέπεται ο ΟΤΕ, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που συνάντησε η απόφασή της διοίκησης να αυξήσει κατακόρυφα τα τέλη του Internet. Για το θέμα συνεδρίασε η ΕΕΤΤ, ενώ ο ΟΤΕ δηλώνει πως ”εξετάζει την σταδιακή εφαρμογή των νέων τιμών και την τιμολογιακή διαφοροποίηση των περιοχών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση ADSL”.

Υποχωρεί ο ΟΤΕ μετά το άδειασμα από ΕΕΤΤ (update)
Υποχωρεί ο ΟΤΕ μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που συνάντησε η απόφασή της διοίκησης να αυξήσει κατακόρυφα τα τέλη του Internet, ήτοι τα τιμολόγια στους αριθμούς κλήσης ΕΠΑΚ και ΠΕΑΚ.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται αμέσως μετά το ”άδειασμα” που δέχθηκε ο Οργανισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία συζήτησε το θέμα σήμερα το πρωί στην ολομέλεια της επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν έχει στείλει ακόμη τα τιμολόγια προς έγκριση.

Χαρακτηριστικά ο ΟΤΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως ”σε συνεννόηση με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εξετάζει την σταδιακή εφαρμογή των νέων τιμών και την τιμολογιακή διαφοροποίηση των περιοχών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση ADSL.

Ωστόσο ο Οργανισμός τονίζει πως ”για να απολαμβάνει το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών οικονομικότερες και καλύτερες υπηρεσίες, ο ΟΤΕ χρειάζεται να λαμβάνει τα νόμιμα κόστη των υπηρεσιών του. Ειδάλλως θα υποστεί αδικαιολόγητες και παράνομες ζημίες αφού είναι Ανώνυμη Εταιρεία και όχι δημόσια υπηρεσία”.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιδοτεί τη χρήση του internet αφού, ακόμα και με τις νέες τιμές που ανακοινώθηκαν, το κόστος του ΟΤΕ για την προσφορά της υπηρεσίας παραμένει 32% υψηλότερο με βάση την υφιστάμενη κοστολόγηση της ΕΕΤΤ, προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.

Η ΕΕΤΤ από την πλευρά της θεωρεί ότι η ”απότομη αύξηση του κόστους σε όσους πολίτες χρησιμοποιούν σήμερα υπηρεσία ΕΠΑΚ δε συμβαδίζει με την προαγωγή της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα και συνιστά τη σταδιακή προσαρμογή των τιμολογίων”.

---- H ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, με αφορμή την ανακοίνωση του ΟΤΕ σε σχέση με την τιμολόγηση της υπηρεσίας Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή Περιοχικού Αριθμού Κλήσης (ΠΕΑΚ), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Επαναβεβαιώνει ότι πρώτιστος στόχος της Διοίκησης της ΕΕΤΤ είναι η υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης του Διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας, που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την οικοδόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

2. Θεωρεί επιτακτική ανάγκη τόσο την επέκταση της χρήσης του Διαδικτύου όσο και την αύξηση του πλήθους και της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων από τις επιχειρήσεις του κλάδου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότατο επίπεδο εξοικείωσης των πολιτών μας με το Διαδίκτυο και την περιορισμένη διάδοση ευρυζωνικών εφαρμογών.

3. Επισημαίνει ότι η διευκόλυνση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποτελεί βασικό εργαλείο για την προσέλκυση των αναγκαίων νέων επενδύσεων, την εξάπλωση του Διαδικτύου και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ευρυζωνικότητας προς όφελος του πολίτη.

4. Εκτιμά ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση Νόμου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες θα ενισχυθεί ο παρεμβατικός ρόλος της ΕΕΤΤ και (μαζί με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠ-ΚτΠ) θα ενεργοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν την ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων, με αποδεκτή ποιότητα και με κόστος προσιτό στον μέσο Έλληνα πολίτη, σε ολόκληρη την επικράτεια.

5. Χαιρετίζει κάθε μέτρο ή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων χρηστών και στη μετάβαση των υφιστάμενων χρηστών σε ευρυζωνικές συνδέσεις.

6. Θεωρεί, όμως, ότι η απότομη αύξηση του κόστους σε όσους πολίτες χρησιμοποιούν σήμερα υπηρεσία ΕΠΑΚ δε συμβαδίζει με την προαγωγή της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, υπό την παρούσα κατάσταση. Επίσης, κρίνει άστοχο να επιβαρύνονται όσοι δεν έχουν άλλη επιλογή πρόσβασης επειδή είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται σήμερα η δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης.

7. Συνιστά ως προσφορότερο μέσο, τόσο για τη μεταπήδηση όσο και κυρίως για την αύξηση των συνδρομητών σε ευρυζωνικές συνδέσεις, τη σταδιακή προσαρμογή των τιμολογίων του ΕΠΑΚ με την ταυτόχρονη και άμεση ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

8. Τέλος, η ΕΕΤΤ δηλώνει ότι θα διασφαλίσει υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού και αποτελεσματικούς τρόπους πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και καλεί τους εταίρους της αγοράς Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών να συνεργαστούν μαζί της για την επίτευξη του εθνικού αυτού στόχου.

Την σταδιακή εφαρμογή των νέων τιμών και την τιμολογιακή διαφοροποίηση των περιοχών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση ADSL εξετάζει ο ΟΤΕ, σε συνεννόηση με την ΕΕΤΤ.

--- Τι απαντά ο ΟΤΕ

Σχετικά με το θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από την αύξηση τιμών για κλήσεις πρόσβασης στο internet με τη χρήση του Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης (ΕΠΑΚ) ή του Περιοχικού Αριθμού Κλήσης (ΠΕΑΚ), ο ΟΤΕ τονίζει εκ νέου τα εξής:

• Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις τιμές του ΕΠΑΚ – ΠΕΑΚ από το 1999 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Από το 1999 μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ επιδότησε συνολικά τους χρήστες internet με πάνω από 400 εκατ. ευρώ, λόγω υποκοστολόγησης της υπηρεσίας από 55% έως και 78%.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιδοτεί τη χρήση του internet αφού, ακόμα και με τις νέες τιμές που ανακοινώθηκαν, το κόστος του ΟΤΕ για την προσφορά της υπηρεσίας παραμένει 32% υψηλότερο με βάση την υφιστάμενη κοστολόγηση της ΕΕΤΤ.

• Για να απολαμβάνει το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών οικονομικότερες και καλύτερες υπηρεσίες, ο ΟΤΕ χρειάζεται να λαμβάνει τα νόμιμα κόστη των υπηρεσιών του. Ειδάλλως θα υποστεί αδικαιολόγητες και παράνομες ζημίες αφού είναι Ανώνυμη Εταιρεία και όχι δημόσια υπηρεσία.

• Πλέον είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο internet, ενώ οι τιμές για πρόσβαση ADSL μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο έως και 49%.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι εγκατεστημένες 190.000 προσβάσεις ADSL σε 410 σημεία παρουσίας του δικτύου ADSL πανελλαδικά, καλύπτοντας περίπου το 80% του τηλεφωνικού δικτύου.

Στόχος του ΟΤΕ μέσα στο 2006 είναι ο υπερδιπλασιασμός της χωρητικότητας, η παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία πανελλαδικά με την κάλυψη του 92% του τηλεφωνικού δικτύου καθώς και η αύξηση των προσφερόμενων ταχυτήτων. Παράλληλα, η μείωση των τιμών ADSL θα ακολουθεί το ρυθμό αύξησης των χρηστών.

Ωστόσο ο ΟΤΕ, σε συνεννόηση με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εξετάζει την σταδιακή εφαρμογή των νέων τιμών και την τιμολογιακή διαφοροποίηση των περιοχών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση ADSL.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v