Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Kέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο 2005

Με κέρδη έναντι ζημιών έκλεισε το εννεάμηνο του 2005, για την Φιερατέξ τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής. Επίσης ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε στις 28/11/2005 η διαδικασία έκδοσης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας.

Φιερατέξ: Kέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο 2005
Μείωση 3,5% σημείωσε, σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Φιερατέξ που διαμορφώθηκε σε 21,8 εκ. ευρώ έναντι 22,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή κατά 3,5% είναι σημαντικά μικρότερη της μείωσης κατά 10,5% του κύκλου εργασιών του εξαμήνου και της κατά 14,6% του τριμήνου.

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 31,2 εκ. ευρώ έναντι 32,9 εκ. ευρώ. Η μείωση αυτή κατά 5,2% είναι αντίστοιχη αυτής του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρίας.

Σημειώνεται, ότι με βάση τα παραπάνω παραμένει ρεαλιστική η πρόβλεψη του κύκλου εργασιών 30 εκ. ευρώ για την μητρική και 41 εκ. ευρώ για τον όμιλο.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους κατά την περίοδο του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.376 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 216 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.507 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 74 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 2.864 χιλ. ευρώ έναντι 1.574 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ενώ σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 3.370 χιλ. ευρώ, έναντι 2.011 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ανακοινώνεται επίσης ότι ολοκληρώθηκε στις 28/11/2005 η διαδικασία έκδοσης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.000.000,00 ευρώ πενταετούς διάρκειας, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10/06/2005.

Την ίδια ημερομηνία έγινε και η εκταμίευση του ποσού από την Ομολογιούχο Δανείστρια Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την ισόποση εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Με την κίνηση αυτή η εταιρία επιτυγχάνει:

1. Την περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας και κατ επέκταση της πιστοληπτικής ικανότητας της.

2. Την μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

3. Την μείωση του κόστους διαχείρισης των δανείων.

4. Διευκολύνει την ταχύτερη αποκλιμάκωση της δανειακής της επιβάρυνσης.

Τέλος ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2005, η διαδικασία εξάλειψης όλων των βαρών επί των ακινήτων της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v