Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Στις 30/3 τα μεγέθη 2005

Στις 30 Μαρτίου 2006 θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2005 η διοίκηση της εταιρίας Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Στις 30 Ιουνίου 2006 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος.

Καρέλια: Στις 30/3 τα μεγέθη 2005
Στις 30 Μαρτίου 2006 θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσεως 2005 η διοίκηση της εταιρίας Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Στις 30 Ιουνίου 2006 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος.

Το πρόγραμμα των σκοπούμενων εταιρικών πράξεων της εταιρίας για το 2006 έχει ως εξής:

* 30/03/2006: Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

* 31/05/2006: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

* 28/06/2006: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

* 30/06/2006: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2005 (δικαιούχοι του μερίσματος οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουνίου 2006).

* 07/07/2006: Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος χρήσης 2005.

Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v