Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Κέρδη έναντι ζημιών σε όμιλο και μητρική

Κέρδη έναντι ζημιών, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Βαράγκης, χρήσεως 2005, σε σχέση με τη χρήση του 2004 και με βάση τα ΔΛΠ.

Βαράγκης: Κέρδη έναντι ζημιών σε όμιλο και μητρική
Κέρδη έναντι ζημιών, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Βαράγκης, χρήσεως 2005, σε σχέση με τη χρήση του 2004 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, κατά την ανωτέρω χρήση η εταιρία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) της τάξεως των 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,14 εκατ. ευρώ κατά το 2004.

Ο κύκλος εργασιών της Βαράγκης διαμορφώθηκε στα 10,58 εκατ. ευρώ, έναντι 10,53 εκατ. ευρώ της χρήσης 2004, σημειώνοντας οριακή αύξηση.

Επιπλέον, το μικτό κέρδος ανήλθε σε 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι 2,96 εκατ. ευρώ του 2004, αυξημένο κατά 12,9%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) παρουσίασαν κέρδη ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,22 εκατ. ευρώ το 2004, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ το 2004.

Σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,12 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών σε 10,78 εκατ. ευρώ, έναντι 10,96 εκατ. ευρώ το 2004 σημειώνοντας μικρή μείωση.

Τα ΕΒΙΤDA του ομίλου διμορφώθηκαν στα 0,5 εκα. ευρώ από 0,26 εκ. ευρώ το 2004, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,19 εκατ. ευρώ το 2004.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ανωτέρω αποτελέσματα χρήσεως 2005, σαφώς ενισχυμένα τόσο έναντι της χρήσης 2004 όσο και έναντι αυτών του εννεαμήνου της χρήσης που αναφέρονται, επιβεβαιώνουν την στρατηγική επιλογή της διοίκησης της εταιρίας για ενδυνάμωση της δραστηριότητας στον τομέα των ειδικών επαγγελματικών έργων, δεδομένης της συνεχιζόμενης κάμψης των λιανικών πωλήσεων στην εγχώρια αγορά οικιακού επίπλου.

Αναφορικά με τον τομέα αυτόν των ειδικών επαγγελματικών έργων, η Βαράγκης ΑΒΕΠΕ επιδιώκει την ενεργή παρουσία της στη συγκεκριμένη αγορά, για την οποία διαθέτει ήδη μεγάλη τεχνογνωσία μετά την επιτυχή εκτέλεση της σημαντικών projects.

Παράλληλα, η εταιρία συνεχίζει, με την ίδια ένταση, την ανάπτυξή της και στους τομείς όπου έχει ήδη καθιερωθεί στην ελληνική αγορά.

Έτσι, σημειώνεται, πως η νέα εμπορική πολιτική της εταιρίας, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των πωλήσεων σε τομείς όπως το παραδοσιακό έπιπλο, το επαγγελματικό έπιπλο και ο εξοπλισμός γραφείου, τα έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design, τα έπιπλα επώνυμου ελληνικού σχεδιασμού, τα συστήματα δόμησης χώρων γραφείων και τα ειδικά επαγγελματικά έργα, επέδρασε και αναμένεται να συνεχίσει να επιδρά θετικά και κατά την φετινή χρήση στα οικονομικά της μεγέθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v