Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολυμπιακή: Τι απαντά για μισθώσεις αεροσκαφών

Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές αποφάσισαν να προχωρήσουν εφεξής σε μισθώσεις αεροσκαφών, για τις ανάγκες του πτητικού της έργου, με τη μέθοδο του DRY LEASE (μεσο-μακροπρόθεσμες μισθώσεις) θεωρώντας τη μέθοδο αυτή πιο αποδοτική, μετά τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετώπισε με τις συμβάσεις πλήρους μισθώσεως με την εταιρία Hola Airlines.

Ολυμπιακή: Τι απαντά για μισθώσεις αεροσκαφών
Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές αποφάσισαν να προχωρήσουν εφεξής σε μισθώσεις αεροσκαφών, για τις ανάγκες του πτητικού της έργου, με τη μέθοδο του DRY LEASE (μεσο-μακροπρόθεσμες μισθώσεις) θεωρώντας τη μέθοδο αυτή πιο αποδοτική, μετά τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετώπισε με τις συμβάσεις πλήρους μισθώσεως με την εταιρία Hola Airlines.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων επιχειρησιακών αναγκών και προκειμένου να καλύψει δρομολόγια, τα εισιτήρια των οποίων είχαν ήδη διατεθεί, υπέγραψε με την ισπανική εταιρία Hola Airlines συμβάσεις πλήρους μισθώσεως (wet lease) για 4 αεροσκάφη.

Ο όρος της ”πλήρους μισθώσεως” (wet lease) χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση του αεροπλάνου γίνεται σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του εκμισθωτή το οποίο χορηγεί η οικεία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εν προκειμένω η Ισπανική.

Σημειώνεται ότι η μίσθωση στη βάση του wet-lease αποτελεί εμπορικά αποδεκτή λύση διεθνώς.

Τόσο τα αεροσκάφη που διέθεσε η εκμισθώτρια Hola Airlines, όσο και η ίδια η εταιρία, έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά πρότυπα JAR OPS 1, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ΠΔ 173/2007.

Τα μισθωμένα αεροσκάφη είναι τα εξής:

* EC - ΚBO: πρόκειται για BOEING 737-400. Η σύμβαση, που έληγε στις 31.03.08, καταγγέλθηκε στις 09.11.07, με συμβατική προθεσμία προς την εκμισθώτρια, προκειμένου να αποκαταστήσει την τεχνική βλάβη που είχε εντοπιστεί και τερματίστηκε στις 19.11.07.

* EC - ΚΗΙ: πρόκειται για BOEING 737-300. Η σύμβαση λήγει στις 30.06.08. Το εν λόγω αεροσκάφος είναι καθηλωμένο και εκτός εκμετάλλευσης από τις 12.11.07, ως μη αξιόπλοο, εν αναμονή παρατηρήσεων της κατασκευάστριας εταιρείας Boeing, για την επισκευή που εντοπίστηκε στην άτρακτο του αεροσκάφους.

* EC - JTV: πρόκειται για BOEING 737-300. Η σύμβαση λήγει στις 31.12.07.

* EC - JQX: πρόκειται για BOEING 737-300. Η σύμβαση λήγει στις 31.12.07.Πράγματι, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε δύο από τα εν λόγω αεροσκάφη έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, γεγονός το οποίο δεν είναι τελείως ασύνηθες.

Η εταιρία αντιμετώπισε αμέσως τα προβλήματα αυτά, διότι αποδίδει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές αποφάσισαν να προχωρήσουν εφεξής σε μισθώσεις αεροσκαφών, για τις ανάγκες του πτητικού της έργου, με τη μέθοδο του DRY LEASE (μεσο-μακροπρόθεσμες μισθώσεις) θεωρώντας τη μέθοδο αυτή πιο αποδοτική.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v