Εφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Γεωργάνας

Ο κ. Γεωργάνας υπήρξε μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια, αλλά και μη Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Εφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Γεωργάνας

Εφυγε από τη ζωή το γνωστό στέλεχος της αγοράς Ιάκωβος Γεωργάνας. 

Ο κ. Γεωργάνας υπήρξε μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια, Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. καθώς και μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Υπήρξε επίσης μη Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, όπου και διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα, 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program - άνοιξη 1979). Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), της μετέπειτα ΕΤΒΑbank, στην οποία εργάστηκε επί 33 χρόνια ως στέλεχος, Υποδιοικητής και Διοικητής κατά την περίοδο 2002-2003.

Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus