Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurolife FFH: Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με σύγχρονα επενδυτικά «οχήματα»

Οι επενδύσεις των εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και οι προκλήσεις σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων. Του Λεωνίδα Σίδερη, Διευθυντή Ομαδικών και Affinities στην Eurolife FFH.

Eurolife FFH: Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με σύγχρονα επενδυτικά «οχήματα»

Η Eurolife FFH, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας και μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited, έχει στόχο να ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ώστε να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.

Κατέχοντας ηγετική θέση σε κερδοφορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, σημείωσε το 2020 €22,2 εκατ. λειτουργικά κέρδη προ φόρων, € 448,65 εκ. εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και €151,9 εκατ. συνολικά κέρδη προ φόρων. Το 2020 παρουσίασε, επίσης, αύξηση στο σύνολο ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €3,5 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια άγγιξαν τα €738 εκατ. Η εταιρεία βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των ασφαλισμένων της και ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες και τις επιδιώξεις τους. Το 2020 κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους €291,86 εκατ.

Η ύφεση των τελευταίων ετών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης ιδιαίτερα στο ύψος και τις προϋποθέσεις της σύνταξης, δημιουργώντας ανασφάλεια στους σημερινούς εργαζόμενους, αλλά και αγωνία για τη μελλοντική κατάσταση των οικονομικών τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο συνταξιοδότησης.

Τα ομαδικά εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι η λύση, στα χέρια των εργοδοτών.

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα Ασφάλισης Ανθρωπίνου Δυναμικού αναδεικνύονται σε στρατηγικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αποτελώντας μια σημαντική παροχή που μειώνει το αίσθημα ανασφάλειας και δημιουργεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας.

Ένα ομαδικό πρόγραμμα σύνταξης έρχεται να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης και να εξελίξει τις εργασιακές σχέσεις, ενώ επιτρέπει στους εργοδότες να διαμορφώσουν μια ελκυστική πρόταση αξίας και να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τους ανθρώπους τους. Ενισχύει, παράλληλα, την εταιρική φήμη, αποτελώντας τεκμήριο υψηλού επαγγελματισμού και εφαρμογής υπεύθυνων πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα τα παραπάνω έχουν ωθήσει τη ζήτηση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών συμβολαίων, κάτι που δικαιολογείται και από τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα, τόσο για τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση, τα οποία εκπίπτουν ως παραγωγική δαπάνη, όσο και για τις εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων, που απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος.

Οι επενδύσεις των εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και οι προκλήσεις σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων

Μέχρι πρόσφατα, η «κλασική» επενδυτική επιλογή των επιχειρήσεων που διαθέτουν ομαδικά συνταξιοδοτικά, ήταν αυτή του «Εγγυημένου επιτοκίου». Η επιλογή αυτή διασφάλιζε ένα ελάχιστο εγγυημένο -από την ασφαλιστική εταιρία- επιτόκιο, ενώ εξασφάλιζε συμμετοχή σε τυχόν υπεραποδόσεις των αποθεματικών.

Από την άλλη, η επιλογή του εγγυημένου επιτοκίου δεν παρέχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών αναγκών των μελών ενός ομαδικού συμβολαίου, αφού τα νεότερα μέλη (με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα) αναζητούν επενδυτικές επιλογές υψηλής απόδοσης/ρίσκου, ενώ τα ωριμότερα μέλη επιθυμούν περισσότερο συντηρητικές επενδυτικές επιλογές.

Τι γίνεται, όμως, τώρα που τα επιτόκια είναι μηδενικά;

Είναι φανερό ότι η στάση των εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ή συνάπτουν ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια απέναντι στον επενδυτικό «μηχανισμό» των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να αλλάξει!

Η μετάβαση, ωστόσο, στα σύγχρονα επενδυτικά προγράμματα απαιτεί επαγγελματική καθοδήγηση, πλάνο επένδυσης με βάση τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων/μελών μιας επιχείρησης και μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν οι στρατηγικές για να προσεγγίσουμε την επένδυση σε κάθε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να παραμένουμε «καθηλωμένοι» στο παραδοσιακό -μηδενικό πλέον- σενάριο της «εγγυημένης απόδοσης».

Τα σύγχρονα επενδυτικά «οχήματα» που προσφέρουμε στη Eurolife FFH μπορούν να μας βοηθήσουν να χτίσουμε με ευελιξία το επενδυτικό μέρος του προγράμματος, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις «κακοτοπιές».

Πώς το πετυχαίνουμε όμως αυτό;

Η διασπορά, ο μακροχρόνιος ορίζοντας και η επαγγελματική διαχείριση μας βοηθούν να μειώσουμε το ρίσκο που φέρει κάθε επένδυση. Η σημασία της επαγγελματικής διαχείρισης είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους κρίσης, όπου ο εταιρικός πελάτης, δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε το χρόνο, ούτε και τα αντανακλαστικά να αντιδράσει.

Τα Unit Linked (UL) επενδυτικά σχήματα που προσφέρουμε στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, στηρίζονται σε Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν, ανάλογα με την στρατηγική τους, σε όλες τις κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.). Επιπλέον οι εισφορές στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι συστηματικές (μηνιαίες ή τριμηνιαίες), εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερο τη διασπορά όχι μόνο στο τι επενδύουμε, αλλά και στο πότε επενδύουμε, απαλλασσόμενοι από το άγχος του καλού ή κακού timing στις διακυμάνσεις και τη μεταβλητότητα των αγορών. Περαιτέρω, τα UL καλύπτουν όλο το φάσμα ρίσκου που θέλει κάποιος να αναλάβει, από χαμηλού κινδύνου έως και υψηλού, ικανοποιώντας έτσι τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των μελών που συμμετέχουν στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν, με μία μόνο κίνηση, με τη συμμετοχή μας σε ένα ή περισσότερα UL, έχουμε κάνει το πρώτο βασικό βήμα: έχουμε ήδη αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο, αφήνοντας τους επαγγελματίες διαχειριστές να κάνουν τη δουλειά για το πώς, το πότε και το τι. Εάν δε, το ένα UL το κάνουμε δύο ή τρία, τότε αρχίζουμε και οχυρωνόμαστε πραγματικά απέναντι στις όποιες δυσμενείς συνθήκες της αγοράς και ταυτόχρονα κεφαλαιοποιούμε στις όποιες ευκαιρίες της αγοράς.

Τα εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη της Eurolife FFH σχεδιάζουν ασφαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται, ώστε να επιτυγχάνουν περισσότερα καθημερινά.

Παρουσίαση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v